Actors

Actor Segawa Kikunojo III as SadakaActor Segawa Kikunojo III as OsomeActor Segawa Kikunojo III as the Courtesan Keisei Umegawa
Actor Segawa Kikunojo III as the Courtesan Keisei AzumaActor Segawa Kikunojo  III as TsukisayoActor Segawa Kikunojo III as a Woman of a Samurai Family
Actor Segawa KikunojoActor Segawa Kikunojo as OrenActor Segawa Kikunojo as Oinu
Actor Segawa Kikunojo as the Ghost of Daito no MiyaActors Ichikawa Danjuro and Ichikawa MonnosukeActors Ichikawa Danjuro and Ichikawa Monnosuke
Actor Ichikawa Danjuro as Tomoe GozenActor Ichikawa Danjuro V as Narukami ShoninActor Ichikawa Danjuro VI
Actors Ichikawa Danjr VII as Asahina and Ichikawa Monnosuke IIIActor Ichikawa Ebizo as KagekiyoActor Ebizo IV
Actor Osagawa Tsuneyo II as TsukisayoActor Iwai Hanshiro as KashikuActor Iwai Hanshiro
Actor Iwai Hanshiro IV as Woman Servant HatsuActor Iwai Hanshiro IV as TonaseActor Iwai Hanshiro IV as Okaru
Actor Onoe Matsusuke I as the Sumo Wrestler UshigaseActors Arashi Ryuzo II and Sawamura SojuroActor Nakamura Nakazo and Matsumoto Koshiro
Actor Ichikawa Monnosuke II as Soga no Juro SukenariActor Ichikawa Komazo III as Shimobe DozaburoActor Ichikawa Komazo III as Shirai Gonpachi
Actor Sakata Hangoro III as Akazawa JunaiActors Sawamura Sojuro III as Soga no Juro and Iwai Hanshiro IVActor Sawamura Sojuro as Shigetada
Actor Sawamura Sojuro as Karaki MasaemonActors Osagawa Tsuneyo II as Tsukisayo and Matsumoto Koshiro IV as KudoActors Monnosuke II as Akaneya Hanshichi and Yamashita Mangiku
Actor Matsumoto Koshiro IV as Tsurifune no SabuActor Matsumoto Koshiro IV as Banzui ChobeiActor Ichikawa Omezo I as the Shamaness Miko
Actor Sakata Hangoro III as a Traveling PriestActor Ichikawa Monnosuke II as YoshitsuneActor in a Shibaraku Scene
Actor Segawa Michinosuke I as Yoshibei's Wife KomumeNanba no Rokuro TsunetoActor Nakamura Noshio II in Female Role
Actor Yamashita Kinsaku as the WaitressActor Uda Kanya as Usui KegekiyoActor Nakamura Nakazo as Tenjiku Tokubei
Actor Otani Hiroji as Nuregami