Hokusai Tokimasa (1798-1810)

Hokusai Tokimasa (1798-1810)
Item# katsushika-hokusai-tokimasa