Hokusai Tokimasa (1799-1810)

Hokusai Tokimasa (1799-1810)
Item# katsushika-hokusai-tokimasa