Gakyo-Rojin Hokusai (1805-1806)

Gakyo-Rojin Hokusai (1805-1806)
Item# gakyo-rojin

Gakyo Rojin Hokusai was used between 1805-1806, Gakyo Rojin Manji was used between 1834-1849